• Varehandel: Bærekraftig & digital

  Hva er viktig i en digital strategi?

  De fleste har hørt ordet strategi før, og mange vet kanskje hva det innebærer. Men hvor mange er klar over viktigheten av å definere en strategi? Strategi handler om hvordan man skal nå en ønsket situasjon, og om å ta beslutninger som påvirker fremtiden. For å sikre kontroll og skape retningslinjer og struktur i arbeidet er det vesentlig at man har satt en strategi for arbeidet. Dette er også viktig når det gjelder digital strategi. Det finnes flere modeller som beskriver de elementer som er viktige i en digital strategi. Chaffey og Ellis-Chadwick (2016) nevner SOSTAC-modellen som et hjelpemiddel når man skal utforme den digitale strategien til sin bedrift. Modellen…

 • Sosial kommunikasjon

  Få mest ut av sosiale medier med POST-modellen

  I de siste årene har sosiale medier blitt en svært viktig markedsføringlsplattform for bedrifter. Sosiale medier gjør det mulig for bedrifter å bli synlig på markedet, samtidig som de når ut til mange fler enn de ville gjort dersom de ikke hadde dette som en del av markedsføringen. Likevel er det bedrifter som ikke vet hvordan de skal bruke de ulike kanalane for å optimalisere det, ei heller hvilke kanaler de skal ta i bruk for å nå ut til sine interessenter og målgrupper. Et hjelpemiddel bedrifter kan ta i bruk for å oppnå mest mulig på sosiale medier er POST-modellen, et rammeverk for for å utvikle en strategi for…

 • E-varehandel

  Vi har opprettet en egen nettbutikk!

  Eksamensoppgaven i e-varehandel dette året gikk ut på å starte en egen nettbutikk, noe jeg i begynnelsen tenkte skulle være veldig enkelt, men som etterhvert viste seg å være mer utfordrende enn først antatt. Det ligger mye tid, arbeid og ressurser bak en god og velfungerende nettbutikk, og det er mye man ikke tenker på eller vet før man har kommet ordentlig i gang. Til tross for at vi hadde begrenset tilgang på de tre nevnte faktorene har vi likevel fått et resultat jeg kan si meg fornøyd med! Nettbutikken vår heter T-SHOP og vi selger t-skjorter til menn. Tanken var opprinnelig å tilby produkter til både menn og kvinner, men da…

 • Digital økonomi og forretningsmodeller

  Uber – fordeler og ulemper

  Hva er Uber? Uber Technologies Inc. er et amerikansk teknologiselskap som ble grunnlagt i 2009. Selskapet utvikler, markedsfører og drifter mobilappen Uber, en app der man med et tastetrykk kan finne skyss. På forhånd legger man inn sin kortinformasjon, før man plotter inn hentested og leveringsadresse. Deretter blir man koblet opp med biler som er i nærheten, før man etter få minutter får tilsendt en bil. Man kan hele tiden følge med på hvor sjåføren befinner seg ved hjelp av kartet på appen. Når turen er over blir beløpet automatisk trukket fra betalingskortet kunden har lagt inn – og kan dermed bare forlate bilen med en gang man har nådd…

 • Digital økonomi og forretningsmodeller

  Viral vekst, nettverkseffekter og «increasing return»

  Hva er viral vekst, og hva er sammenhengen mellom viral vekst, nettverkseffekter og «inreasing returns»? Viral vekst handler om hvordan noe deles og spres på nett, og kan sammenlignes med virus – det sprer seg raskt og til mange. Et eksempel på dette er hvordan innlegg eller bilder på Facebook raskt kan gå viralt gjennom «likes» og delinger. Dersom en person poster et bilde, og dette blir likt, kommentert og delt, vil bildet dukke opp i nyhetsoppdateringen til mange andre personer som opprinnelig ikke ville ha sett det, dersom det ikke ble delt videre. En slik prosess kalles for viral vekst, der budskapet til dette bildet blir spredt fort og…

 • Digital økonomi og forretningsmodeller

  Kunstig intelligens

  Den første forelesningen  i dette faget handlet om kunstig intelligens, et felt som er i rask vekst. Kunstig intelligens handler om å bruke teoretiske og eksperimentelle dataverktøy for å konstruere datasystemer som er «intelligente», det vil si at de kan løse problemer og lære av egne erfaringer. Denne teknologiske utviklingen skaper både muligheter og utfordringer for samfunnet – og det er vanskelig å vite om vi beveger oss i en positiv eller negativ retning. Kunstig intelligens kan ta over mange arbeidsoppgaver. I noen yrker kan behovet for menneskelig arbeidskraft falle bort, og føre til høy arbeidsledighet og færre mennesker som bidrar i samfunnet. Eksempler på yrker der dette kan bli…