Digital økonomi og forretningsmodeller

Kunstig intelligens

Den første forelesningen  i dette faget handlet om kunstig intelligens, et felt som er i rask vekst. Kunstig intelligens handler om å bruke teoretiske og eksperimentelle dataverktøy for å konstruere datasystemer som er «intelligente», det vil si at de kan løse problemer og lære av egne erfaringer. Denne teknologiske utviklingen skaper både muligheter og utfordringer for samfunnet – og det er vanskelig å vite om vi beveger oss i en positiv eller negativ retning.

Kunstig intelligens kan ta over mange arbeidsoppgaver. I noen yrker kan behovet for menneskelig arbeidskraft falle bort, og føre til høy arbeidsledighet og færre mennesker som bidrar i samfunnet. Eksempler på yrker der dette kan bli eller har blitt en realitet er i sjåføryrket, dersom det etterhvert kommer selvkjørende biler, og i byggebransjen, der man nå ser at det er mulig å bruke 3D-printing for å bygge hus. I andre tilfeller kan kunstig intelligens være positivt, ved at det både er tidsbesparende og at man får tilgang på mer og bedre informasjon.

Det var spesielt to ting vi gikk gjennom i forelesningen som jeg syns var interessant. Det første var øreproppene, som er designet og utviklet slik at man kan snakke på sitt eget språk, også vil det bli oversatt slik at den andre personen vil høre det som blir sagt på sitt språk. Dette gjør at man kan snakke med og forstå hvem som helst i verden, uavhengig av hvilket språk man snakker. Det kan gjøre kommunikasjonen mellom mennesker fra ulike land mye enklere. Det andre jeg syns var interessant var hvordan Kina har et såkalt «social credit system». Det går ut på at befolkningen i Kina klassifiseres gjennom hva slags score de har. Hvilken score man har avhenger av flere faktorer, blant annet kan man få lavere score dersom man omgås med personer som har en lav score. Utfallet av en lav score kan blant annet være at man ikke er kvalifisert til enkelte jobber, at man får reiseforbud og lignende. Måten man oppfører seg eller hvilke personer man omgås med vil altså påvirke hvilke muligheter man får.

Det blir spennende å se hvordan verden fortsetter å utvikle seg. Kunstig intelligens kommer bare til å vokse og jeg tror det er viktig at alle forstår og forbereder seg på hvordan samfunnet kommer til å bli i fremtiden.

 

Kilder:

https://snl.no/kunstig_intelligens

https://ing.dk/artikel/ai-pioner-vil-goere-kunstig-intelligens-mainstream-paa-fabriksgulvet-209459 (bilde)

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *