Digital økonomi og forretningsmodeller

Viral vekst, nettverkseffekter og «increasing return»

Hva er viral vekst, og hva er sammenhengen mellom viral vekst, nettverkseffekter og «inreasing returns»?

Viral vekst handler om hvordan noe deles og spres på nett, og kan sammenlignes med virus – det sprer seg raskt og til mange. Et eksempel på dette er hvordan innlegg eller bilder på Facebook raskt kan gå viralt gjennom «likes» og delinger. Dersom en person poster et bilde, og dette blir likt, kommentert og delt, vil bildet dukke opp i nyhetsoppdateringen til mange andre personer som opprinnelig ikke ville ha sett det, dersom det ikke ble delt videre. En slik prosess kalles for viral vekst, der budskapet til dette bildet blir spredt fort og til mange.

Nettverkseffekter oppstår når nye brukere i et nettverk skaper verdi for eksisterende brukere. Kort forklart handler det altså om at jo flere medlemmer det er i et nettverk, desto større verdi får nettverket. Et eksempel på dette er streamingtjenesten Netflix. Netflix tilpasser innholdet sitt i forhold til antall brukere, og dersom det er flere som bruker tjenesten, vil også tilbudet bli bedre, ved at de får mer penger og har mulighet til å få flere rettigheter, som igjen fører til at brukerne får tilgang til flere filmer og serier. På den måten ser vi at nye brukere i dette nettverket skaper verdi for de eksisterende brukerne.

Increasing returns handler om at virksomheter som driver med digitale tjenester får høyere avkastning, altså mer penger, desto flere brukere de har. Et eksempel på dette er Facebook. Jo fler brukere Facebook har, desto mer attraktive er de for bedrifter som ønsker å annonsere på deres plattform, og dermed vil de tjene mer penger. Fordelene ved dette er at det ikke er noen ekstra kostnader dersom man har 100 eller 100.000 brukere, slik som det er for tradisjonelle bedrifter som tilbyr fysiske produkter eller tjenester. Her vil de variable kostnadene øke i takt med etterspørselen og det vil derfor ikke nødvendigvis gi høyere avkastning med flere brukere, slik det er for virksomheter som driver med digitale tjenester.

Sammenhengen mellom disse tre begrepene kan forklares med selvforsterkende vekst, som oppstår når det er interaksjon mellom viral vekst, nettverkseffekter og increasing returns. Ved å tilby en tjeneste som gir brukerne høy verdi (nettverkseffekter), kan dette føre til viral vekst som igjen fører til increasing returns for virksomheten bak tjenesten. Alt i alt henger disse begrepene tett sammen, og for en digital markedsfører er det viktig å gjøre seg kjent med fordelene og nytteverdiene disse kan skape dersom man gjør det riktig.

 

Kilder:

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm.

https://infinitymkt.com/viral-marketing/ (bilde)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *