• Sosial kommunikasjon

    Få mest ut av sosiale medier med POST-modellen

    I de siste årene har sosiale medier blitt en svært viktig markedsføringlsplattform for bedrifter. Sosiale medier gjør det mulig for bedrifter å bli synlig på markedet, samtidig som de når ut til mange fler enn de ville gjort dersom de ikke hadde dette som en del av markedsføringen. Likevel er det bedrifter som ikke vet hvordan de skal bruke de ulike kanalane for å optimalisere det, ei heller hvilke kanaler de skal ta i bruk for å nå ut til sine interessenter og målgrupper. Et hjelpemiddel bedrifter kan ta i bruk for å oppnå mest mulig på sosiale medier er POST-modellen, et rammeverk for for å utvikle en strategi for…