• Varehandel: Bærekraftig & digital

    Hva er viktig i en digital strategi?

    De fleste har hørt ordet strategi før, og mange vet kanskje hva det innebærer. Men hvor mange er klar over viktigheten av å definere en strategi? Strategi handler om hvordan man skal nå en ønsket situasjon, og om å ta beslutninger som påvirker fremtiden. For å sikre kontroll og skape retningslinjer og struktur i arbeidet er det vesentlig at man har satt en strategi for arbeidet. Dette er også viktig når det gjelder digital strategi. Det finnes flere modeller som beskriver de elementer som er viktige i en digital strategi. Chaffey og Ellis-Chadwick (2016) nevner SOSTAC-modellen som et hjelpemiddel når man skal utforme den digitale strategien til sin bedrift. Modellen…